ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

Είναι σαφές εδώ και καιρό ότι η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων αποτελεί προτεραιότητα για το Ελληνικό κράτος.

Ποιες είναι οι επιλέξιμες παρεμβάσεις τι οποίες θα χρηματοδοτήσουμε είτε απευθείας είτε μέσα από φορολογικά κίνητρα:

>  Θερμομόνωση στο σύνολο του κελύφους του σπιτιού και ψυχρές βαφές 
>  Τοποθέτηση θερμομονωτικών πλαισίων κουφωμάτων και διπλών θερμομονωτικών υαλοπινάκων 
>  Αντικατάσταση παλαιού συστήματος καυστήρα/λέβητα με νέο υψηλής απόδοσης ή με σύστημα φυσικού αερίου ή με σύστημα που χρησιμοποιεί ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
>  Εγκατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης

Αν υλοποιηθούν όλα τα παραπάνω, μπορούμε να φτάσουμε μέχρι και σε 70% εξοικονόμηση ενέργειας, με όλα τα οφέλη που αυτό συνεπάγεται για την τσέπη του καταναλωτή και για τον περιβάλλον».

Αναφορικά  με τα εξωτερικά κουφώματα, τα χαρακτηριστικά του προϊόντος σύνφωνα με τη σήμανση CE για παράθυρα. ορίζονται από το πρότυπο ΕΝ 14351-1:2006.

Οι απαιτήσεις του πρόγραμματος είναι αυξημένες ως προς τα μέγιστα επιτρεπόμενα όρια του συντελεστή θερμοπερατότητας των κουφωμάτων όπως παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Μέγιστα όρια  συντελεστή θερμοπερατότητας

U (w/m2 k)

 

Ανοιγόμενα

 

Συρόμενα

 Ug (glass)

1,9

1,9

 Uf (frame)

2.9

4,5

 Uw (window)

2,2

2,8

Όλοι οι τύποι κουφωμάτων τις Dr. DOM καλύπτουν τις απαιτήσεις του προγράμματος.