Τεχνικές Προδιαγραφές Ξύλινων Κουφωμάτων

ΓΕΝΙΚΑ

Η Dr.DOM διαθέτει ξύλινα κουφώματα τα οποία είναι κατασκευασμένα από Dark Red Meranti, προέλευσης Μαλαισίας.  Μετά την κατεργασία της ξύρανσης η σχετική υγρασία του ξύλου είναι 12% και η  μέση πυκνότητα 450+ kg/m3.

Για την βαφή των ξυλίνων κουφωμάτων χρησημοποιήται υδατοδιαλυτό βερνίκι ή λάκα της GORI.

Η βαφή των κουφωμάτων γίνεται σε θάλαμο, με ελεγχόμενες συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας, προκειμένου να επιτυγχάνεται μεγαλύτερη ακρίβεια στην ποσότητα των υλικών, αλλά και στον χρόνο μεταξύ των σταδίων. Τα 4 στάδια αυτά είναι :

 • 1o  Στάδιο Εμποτισμός του ξύλου (Gori Impregnation).
 • 2o  Στάδιο Δημιουργία βάσης της βαφής (Gori (Primer).
 • 3o  Στάδιο Βαφή - εμποτισμός με βασικό υλικό, βερνίκι ή λάκα (intermediate treatment)
 • 4o Στάδιο Δημιουργία επιφανειακού στρώματος προστασίας (Τop coat).

Η επιλογή της  απόχρωσης γίνεται από κατάλογο βερνικιών GORI, ενώ της λάκας από το δειγματολόγιο της διεθνούς τυποποίησης RAL.

ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝΤα προφίλ που χρησιμοποιούνται είναι από τρικολητή ξυλεία  και έχουν διατομή  68Χ80mm.

Η σύνδεση μεταξύ των κάθετων στοιχείων γίνεται με την μέθοδο των μόρσων. Η μέθοδος παρέχει απόλυτη ακρίβεια στην γωνία και μεγάλη αντοχή στο χρόνο.

Τα προφίλ υποδέχονται  2 περιμετρικά λάστιχα (ένα στο φύλλο και ένα στην κάσα), τοποθετημένα ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη απόδοση υδατοστεγανότητας, στις ακραίες κλιματολογικές συνθήκες (συνδιασμός ανέμου και βροχής).

Στο κατώφλι του κουφώματος προσαρμόζεται  νεροσταλάκτης αλουνινίου, ο οποίος αποχετεύει το νερό από βροχόπτωση και ενισχύει την αντοχή του κουφώματος στην διάβρωση στο σημείο αυτό.

Οι μηχανισμοί που εξοπλίζουν τα ξύλινα υαλοστάσια είναι περιμετρικοί ROTO NT. Oι μηχανισμοί σφραγίζουν το κούφωμα περιμετρικά. Η κίνηση μεταφέρεται με λαβή HOPPE εξοπλισμένη με αντικλεπτική καστάνια.

Βάσει ενεργειακών απαιτήσεων, έχει καθιερωθεί η υάλωση τύπου Clima Guard Premium. H διάταξη της διπλής υάλωσης είναι:

 • Εσωτερική υάλωση 4mm.
 • Διάκενο 16mm αέριο argon.
 • Εξωτερική υάλωση 4mm (μαλακής επίστρωσης).

H  στεγανωποίηση  του  διακένου   μεταξύ  των υαλοπινάκων  γίνεται με διπλό σφράγισμα (dual sealing system) με χρήση μαστίχης. Καλύπτονται επίσης απαιτήσεις για ειδικές υαλώσεις, όπως triplex laminated, αλεξίσφαιρα κ.α.

Τα υαλοστάσια έχουν τη δυνατότητα να εξοπλιστούν με ξύλινα εσωτερικά σκιάδια. Προσφέρονται σε πολλόύς τύπους ως προς τον τρόπο ανοίγματος όπως:

 • ανοιγόμενα/ανακλινόμενα,
 • ανασυρόμενα εντός τοίχου ή επάλληλα,με μηχανισμούς AGB,
 • παράλληλα συρόμενα,
 • περιστρεφόμενα,
 • βρετανικου τύπου ‘’λεμητόμος’’,
 • αναδιπλούμενα,
 • κυκλικά.

ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΤΖΟΥΡΙΑ

Τα ξύλινα πατζούρια αποτελούνται από ανεξάρτητη  κάσα η οποία μπορεί να συνδιαστεί  με ξύλινη κάλυψη της τοιχοποιϊας και την υποδοχή της σίτας.

Τα προφίλ του φύλλου που χρησιμοποιούνται είναι από ξύλο διατομής  45Χ80mm. Το πλαίσιο του φύλλου μπορεί να γεμίσει με περσίδες από μεράντι διατομής 10Χ50mm .

Στις παραπάνω κάσες προσαρμόζονται και φύλλα πατζουριών από κόντρα πλακέ οκουμέ μεγάλης αντοχής, με χαρακτά  σχέδια όπως ταμπλαδωτό ή ραμποτέ κ.α.

Τα πατζούρια προσφέρονται σε όλους τους τύπους κατασκευής όπως μονόφυλλα, δίφυλλα, τρίφυλλα, τετράφυλλα, συρόμενα εντός και εκτός τοίχου, αναδιπλούμενα καθώς επίσης και καμάρες.

Οι μηχανισμοί που εξοπλίζουν τα ξύλινα πατζούρια είναι της ROTO FENTRO. Αποτελούνται από τα μάσκουλα μέγιστης έκτασης 19mm, τις πατζουρόβεργες με κλείστρο και τα ανεμοστηρήγματα διαφόρων τύπων. Στις παραδοσιακές διατομές χρησιμοποιούνται Γαλλικού τύπου, ορυχάλκινοι μεντεσέδες της METALLOR. Προεραιτικά μπορεί να χρησιμοποιηθούν ρυθμιζόμενα μάσκουλα πατζουρόμεργες, κλείστρα και  μεντεσέδες από ανοξείδωτα χάλυβα, της DIDIEFFE

ΞΥΛΙΝΕΣ ΕΙΣΟΔΟΙ - ΕΞΩΘΥΡΕΣ

Τα προφίλ που χρησιμοποιήται για την κατασκευή των ξύλινων εξωθυρών είναι από τρικολητό ξύλο και έχει διατομή  68Χ80mm για την κάσα και 68Χ110mm ή 68Χ130mm για το φύλλο. Το φύλλο έχει τη δυνατότητα εκτός από τη διπλή υάλωση να φέρει τμήματα από ξύλινες επιφάνειες (ταμπλάδες).

Οι μηχανισμοί που εξοπλίζουν τις ξύλινες κέντρικές εισόδους  είναι αντιδιαρηκτικοί της εταιρείας WINKHAUS. Το φύλλο διαθέτει ενιαίο μεταλλικό μηχανισμό στο εμπρός κατακόρυφο στοιχείο του. Το κλείδωμα γίνεται με αφαλό ασφαλείας και δύο λοξού σχήματος γάντζους αγγύρωσης (Winkhous multipoint)που εξασφαλίζουν την σφράγιση του φύλλου επί της κάσας.

Οι κεντρικές ξύλινες πόρτες προσφέρονται σε διάφορα σχέδια με σταθερά τμήματα, φεγγίτες ή απλές μονόφυλλες ή δίφυλλες, παραδοσιακού τύπου κ.α.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ - ΥΛΙΚΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ – ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Η τοποθέτηση απαιτεί  εξειδικευμένο προσωπικό (συνεργείων τοποθέτησης). Το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού που απαρτίζει το τεχνικό τμήμα πειθαρχεί σε συγκεκριμένες οδηγίες που αφορούν την μεταφορά, την συναρμολόγηση και εγκατάσταση των προϊόντων, στο κτίσμα. Παράλληλα μετά από δοκιμές στην πράξη έχουν επιλεγεί τα υλικά στερέωσης και σφράγισης των κουφωμάτων, που ανταποκρίνονται στις κλιματολογικές συνθήκες της Ελλάδας. Τα υλικά αυτά είναι συμβατά με τις περισσότερες εφαρμοσμένες μεθόδους δόμησης, των διαφόρων περιοχών της χώρας.

ΜΕΘΟΔΟΣ & ΥΛΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Η πλευρά των κουφωμάτων που είναι εκτεθημένη στο περιβάλλον, παρά την εξαιρετική αντοχή των υλικών κατασκευής και των βαφών, χρήζει στοιχειώδους φροντίδας. Τα υλικά φροντίδας των κουφωμάτων, αλλά και ο σωστός τρόπος και  χρόνος εφαρμογής τους, εξασφαλίζουν την άριστη αισθητική απόδοση των κουφωμάτων. Επιπρόσθετα αναστέλουν ανάλογα την διαδικασία της συντήρησης των κουφωμάτων και των εξαρτημάτων που τα απαρτίζουν.