Επιδοτήσεις κουφωμάτων

Επιδότηση ΚουφωμάτωνΗ 10ετία που διανύουμε χαρακτηρίζεται από την έντονη δραστηριοποίηση στον τομέα της ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων. Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις οι οποίες χρηματοδοτούνται, είτε απευθείας (πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ' οίκον) είτε μέσα από φορολογικά κίνητρα (συμψηφιστικά), συνοπτικά αφορούν τα παρακάτω:

  • Θερμομόνωση στο σύνολο του κελύφους του σπιτιού και ψυχρές βαφές
  • Τοποθέτηση θερμομονωτικών πλαισίων κουφωμάτων και διπλών θερμομονωτικών υαλοπινάκων.
  • Αντικατάσταση παλαιού συστήματος καυστήρα/λέβητα με νέο υψηλής απόδοσης ή με σύστημα φυσικού αερίου ή με σύστημα που χρησιμοποιεί ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
  • Εγκατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.

Με την παρέμβαση σε όλα τα παραπάνω, μπορούμε να φτάσουμε μέχρι και σε 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Τα κουφώματα διεκδικούν σημαντική μερίδα αυτού του ποσοστού ενώ τα οφέλη από την αντικατάσταση τους είναι αυτονόητα για τον καταναλωτή και για τον περιβάλλον.

Τα χαρακτηριστικά του προϊόντος σύμφωνα με τη σήμανση CE, αναφορικά  με τα εξωτερικά κουφώματα, ορίζονται από το πρότυπο ΕΝ 14351-1:2006. Οι νέες απαιτήσεις είναι αυξημένες, ως προς τα μέγιστα επιτρεπόμενα όρια του συντελεστή θερμοπερατότητας των κουφωμάτων. Όλοι οι τύποι ξύλινων κουφωμάτων τις Dr.DOM καλύπτουν τις απαιτήσεις του προγράμματος. Δείτε πληροφορίες σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων, την έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού, την οικολογική προέλευση των ξύλων μας και, τέλος, πληροφορίες σχετικά με την σήμανση CE και τις υπόλοιπες πιστοποιήσεις & εγγυήσεις της Dr.DOM

Για περισσότερες πληροφορίες και αρχικές κατευθύνσεις, τα στελέχη της Dr.DOM, θα σας ενημερώσουν για τις τελευταίες εξελίξεις.