Πιστοποιητικά & εγγυήσεις της εταιρίας

Dr.DOM πιστοποιητικα εγγυησειςΗ γραπτή εγγύηση της Dr.DOM είναι ένα κείμενο απλό και κατανοητό χωρίς νομικούς όρους και ειδικές προϋποθέσεις. Αφορά όλη την κατασκευή αλλά και την τοποθέτηση των προϊόντων της εταιρίας.

Συντάχθηκε με αυτό το σκεπτικό κυρίως εξ’αιτίας της αυτοπεποίθησης που αντλεί  η εταιρία, βασισμένη στις αυστηρές διαδικασίες παραγωγής, στις σωστές επιλογές των πρώτων υλών, των βαφών, των μηχανισμών και των υαλώσεων.

Βασίζεται στις επιμέρους εγγυήσεις που παρέχουν τεκμηριωμένα, τα κορυφαία εργοστάσια παραγωγής των υλικών που απαρτίζουν τα κουφώματα. Αφορά επίσης και το σύνολο των σφραγιστικών υλικών και εξαρτημάτων τοποθέτησης των κουφωμάτων.

Τα υλικά κατασκευής αλλά και οι διαδικασίες παραγωγής των κουφωμάτων της Dr.DOM συνοδεύονται από όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις. Όλα τα πιστοποιητικά που απαιτούνται για τα προγράμματα επιδότησης, είναι στη διάθεση του πελάτη, μεταφρασμένα και επικυρωμένα, από τους επίσημους φορείς πιστοποίησης.

Ζητήστε μας να σας επιδείξουμε τον τόμο πιστοποίησης.