Οικολογία & περιβάλλον

Dr.DOM οικολογια & περιβαλλονΕίναι προφανές ότι οι έννοιες κατανάλωση ενέργειας και οικολογία είναι ασύμβατες. Αυτό ισχύει επειδή για να κατασκευαστεί οτιδήποτε πρέπει να καταναλωθεί ενέργεια, να αλλοιωθεί το φυσικό περιβάλλον και να δημιουργηθούν απόβλητα.

Μπορεί όμως η κάλυψη στεγαστικών αναγκών να χαρακτηρισθεί κατανάλωση;

Η απάντηση είναι όχι, εφόσον λειτουργούν κανόνες, σωστής διαχείρισης πρώτων υλών (ανακύκλωση και εκμετάλλευση των αποβλήτων), υλικών και μεθόδων δόμησης. Τέτοιες μέθοδοι εφαρμόζονται με επιτυχία τα τελευταία χρόνια μέσω της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής.

Αναφορικά με τα οικολογικά ξύλινα κουφώματα, η κατανάλωση ενέργειας και η διαχείριση των φυσικών πόρων για την δημιουργία πρώτων υλών παραγωγής, μπορεί να περιγραφεί με τον παρακάτω τρόπο:

Η έλλειψη περιβαλλοντικής συνείδησης είχε σαν αποτέλεσμα την ολική υλοτομία των δέντρων και την καταστροφή των τροπικών δασών. Για τον παραπάνω λόγο, δημιουργήθηκαν παγκόσμιοι οργανισμοί πιστοποίησης της σωστής διαχείρισης των δασών. Οι οργανισμοί αυτοί έχουν θεσπίσει αυστηρούς κανονισμούς και οι κυρώσεις για εκείνους που υλοτομούν παράνομα ή εμπορεύονται μη νόμιμη ξυλεία, είναι μεγάλες.

Στις μέρες μας υπάρχουν χώρες με εκατομμύρια στρέμματα πιστοποιημένων δασών σύμφωνα με τα πρότυπα του P.E.F.C. ή του F.S.C. Από τα δάση αυτά προέρχεται το σύνολο της πιστοποιημένης ξυλείας που διακινείται στην παγκόσμια αγορά. Τα ξύλινα κουφώματα που παράγονται στις μέρες μας, προέρχονται από αυτήν την ξυλεία.

Χρησιμοποιώντας ξύλινα κουφώματα και ξύλινα προϊόντα εν γένει, βοηθούμε την ανάπτυξη των δασών και δεν συμβάλλουμε στην καταστροφή τους.