Σήμανση CE

Dr.DOM σημανση CEΌπως σε ένα πλήθος προϊόντων που  διακινούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι και στα κουφώματα είναι πλέον  υποχρεωτική η Σήμανση CE (Conformité Européenne).

Η Dr.DOM συνοδεύει τα ξύλινα κουφώματά της με πιστοποιητικό CE, (επικυρωμένο με σφραγίδα του επίσημου Ελληνικού φορέα). Σύμφωνα με αυτό τόσο η εταιρία, όσο και τα εργοστάσια κατασκευής, έχουν  εδώ και καιρό εγκαταστήσει δύο ελεγκτικούς μηχανισμούς:

 1. Σύστημα ΙΤΤ (Initial type test), σύμφωνα με το οποίο επίσημος  φορέας πιστοποιεί  τα κουφώματα σχετικά με τις προδιαγραφές και την  απόδοσή τους, πραγματοποιώντας αυστηρές εργαστηριακές μετρήσεις στα παρακάτω χαρακτηριστικά:
  1. Θερμομόνωση.
  2. Ηχομόνωση.
  3. Αντοχή σε ανεμοπίεση.
  4. Υδατοστεγανότητα.
  5. Αεροστεγανότητα.
 2. Σύστημα FPC (Factory production control), σύμφωνα με το  οποίο ο επίσημος φορέας ελέγχει και πιστοποιεί την διαδικασία παραγωγής.

Η Dr.DOM, απόλυτα ευθυγραμμισμένη με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία  έχει δώσει έμφαση στον τομέα των πιστοποιήσεων, δοκιμάζοντας όλους τους  τύπους των κουφωμάτων τα οποία διαθέτει, σε υψηλής δυσκολίας  εργαστηριακές συνθήκες. Με τον τρόπο αυτό δίνει στους πελάτες της, την  δυνατότητα να συγκρίνουν και να επιλέξουν και με τεχνικά κριτήρια.