Κουφώματα: Θέρμανση & Εξοικονόμηση Ενέργειας

058. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΚατά την διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών, η εξοικονόμηση ενέργειας έχει γίνει το μεγάλο ζητούμενο και όπως φαίνεται θα εξακολουθήσει να είναι , όσο το κόστος παραγωγής της ενέργειας παραμένει υψηλό και τα αποθέματα των φυσικών πόρων του πλανήτη, από τα οποία εξαρτάται η παραγωγή της ενέργειας, μειώνονται δραματικά.

Για το λόγο αυτό τα οργανωμένα κράτη και οι φορείς τους, επενδύουν σε συστήματα και μεθόδους, που έχουν να κάνουν όχι μόνο με την αύξηση της παραγωγής της ενέργειας, αλλά με την σωστή διαχείριση της και την μείωση των απωλειών της. Κάτω από αυτό το πρίσμα, παράλληλα με τους τομείς της βιομηχανίας και των μεταφορών, γίνεται σημαντική και η φιλοσοφία σχεδιασμού των κτιρίων.

Η μείωση των απωλειών των κτιρίων σε επίπεδο πόλεων και χωρών, αποκτά μέγιστη σημασία αφού με παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν, με τα κουφώματα , την θερμομόνωση του δώματος, στέγης και εξωτερικών τοίχων, καθώς και την ενεργειακή αναβάθμιση των συστημάτων (θέρμανσης, κλιματισμού, φωτισμού κτλ.) η εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί να φτάσει στο 50%.

Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ενέργειας χάνεται από τα κουφώματα παλιάς τεχνολογίας. Έτσι η αντικατάστασή τους με ενεργειακά κουφώματα είναι σε πολλές περιπτώσεις απαραίτητη, καθώς σύμφωνα με μελέτες, τα θερμομονωτικά κουφώματα μπορούν να οδηγήσουν σε εξοικονόμηση της συνολικής απαιτούμενης ενέργειας έως και 10%.

Το παραπάνω αποτέλεσμα εξαρτάται από το υλικό κατασκευής των κουφωμάτων (ξύλο, pvc, αλουμίνιο), από την τυπολογία τους (όπως, συρόμενα, ανοιγόμενα με θερμοδιακοπή) και από τους υαλοπίνακες που τα εξοπλίζουν. Συμφώνα με τα παραπάνω, τα πιστοποιημένα κουφώματα χαρακτηρίζονται από τους συντελεστές θερμοπερατότητας Uf(frame) για το υλικό της κάσας και Ug(glass) για την υάλωση αντίστοιχα. Έτσι προκύπτει ο συνολικός συντελεστής του κουφώματος Uw(window) σε w/m2k. Έχουμε λοιπόν ότι:

Χαμηλός συντελεστής Uw = ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Ελλάδα για τις νεόδμητες κατασκευές,  τα  κατώτατα όρια των συντελεστών θερμομόνωσης είναι επιβεβλημένα από την νομοθεσία, σύμφωνα με τον πολεοδομικό κανονισμό. Από αυτό μπορούμε να συμπεράνουμε ότι τα οφέλη που αποκομίζουμε από την αντικατάσταση των κουφωμάτων και τις υπόλοιπες παρεμβάσεις σχετικά με την μόνωση στις παλαιότερες κατασκευές, είναι αναμφισβήτητα.

Ο χρόνος απόσβεσης της δαπάνης για βελτίωση της μόνωσης εξαρτάται από παράγοντες που έχουν να κάνουν με την θέση του κτιρίου (απαιτούμενη διαφορά θερμοκρασίας καθώς και διάρκεια της απαίτησης), την χρήση του κτιρίου (είδος κατοικίας, επαγγελματικός χώρος κ.α.) και στην περίπτωση αντικατάστασης κουφωμάτων, από την διαφορά της απόδοσης των παλαιών κουφωμάτων με τα νέα.

Τέλος στον συσχετισμό μεταξύ εξοικονόμηση ενέργειας και υλικών κατασκευής των κουφωμάτων, υπό το πρίσμα της προστασίας του περιβάλλοντος, πρέπει να συνυπολογιστούν και οι παράγοντες συλλογής και επεξεργασίας των πρώτων υλών παραγωγής τους. Πρέπει επίσης να συνυπολογιστούν τα  ποσά των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα κατά την παραγωγή των υλικών θερμομόνωσης, σε σχέση με τα ποσά που δεν εκπέμπονται εξαιτίας της χρήση των προϊόντων θερμομόνωσης. Για παράδειγμα η συνολική ενέργεια που απαιτείται για την παραγωγή ενός μέτρου προφίλ ξύλινου κουφώματος είναι  μικρότερη από την συνολική απαιτουμένη ενέργεια για την εξόρυξη, την επεξεργασία και τη διέλαση αντίστοιχου αλουμινίου κ.ο.κ.