Ξύλινα Κουφώματα & Αρμολόγηση σε Πέτρα

ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΤΖΟΥΡΙΑ -03301Πολύ συχνά, ιδιαιτέρως στις περιοχές παραδοσιακού χαρακτήρα το κύριο υλικό για την δόμηση είναι η πέτρα. Στις περισσότερες από αυτές  τις περιπτώσεις επιλέγονται για το κλείσιμο των ανοιγμάτων τα ξύλινα κουφώματα. Αυτό συμβαίνει είτε επειδή επιβάλλεται από κάποιο πολεοδομικό κανονισμό είτε  επειδή ο συνδυασμός πέτρας και ξύλου, είναι απλά αξεπέραστος.

Ο συνδυασμός όμως αυτός είναι κατάλληλος και για έναν ακόμη λόγο, ο οποίος έχει περισσότερο τεχνικό παρά αισθητικό υπόβαθρο.  Αναφερόμαστε στην στεγανοποίηση του αρμού μεταξύ της κάσας του κουφώματος  και της πέτρας.

Επειδή η πέτρα ως υλικό δόμησης δεν προσφέρει ομαλές επιφάνειες, είναι αδύνατο να πετύχουμε στεγανότητα, εφαρμόζοντας συμβατικές  μεθόδους και υλικά σφράγισης, ανάλογα με αυτά που χρησιμοποιούνται σε σοφά  ή άλλο μονωτικό επίχρισμα. Για τον ίδιο λόγο δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε αρμοκάλυπτρα εξωτερικά

Για την στεγανοποίηση λοιπόν του αρμού μεταξύ πέτρας και κουφώματος, χρησιμοποιούνται τα υλικά της λάσπης (αρμολόι), αναμεμιγμένα με ειδικές ακρυλικές πολυμερικές ρητίνες οι οποίες προσδίδουν στο μίγμα ελαστικότητα προς αποφυγή δημιουργίας ρωγμών, αλλά και συνεκτικότητα ώστε να συνδεθεί η εξωτερική επιφάνεια του κουφώματος με την πέτρα.

Η πρόσφυση των υλικών αυτών στην πέτρα θεωρείτε δεδομένη.  Αντιθέτως η πρόσφυση στο κούφωμα εξαρτάται από την τελική του επιφάνεια. Έτσι όσο ποιο πορώδης είναι τελική επιφάνεια τόσο καλύτερη είναι η πρόσφυση. Κατά συνέπεια η στιλπνή επιφάνεια  προσφέρεται λιγότερο για αρμολόγηση.

Συμπερασματικά λοιπόν ο συνδυασμός της πέτρας-αρμολογήματος με μια πορώδη ξύλινη κάσα, είναι εκτός από αισθητικά αξεπέραστος  και τεχνικά ο πιο ανθεκτικός, σε σχέση με οποιαδήποτε τελική επιφάνεια κουφώματος από άλλο υλικό.

Τα παραπάνω ισχύουν και στην περίπτωση συμβατικής δόμησης με επένδυση πέτρας όπου κατά περίπτωση προτείνεται η χρήση ή όχι ψευδόκασας. Οι λεπτομέρειες όμως αυτής της προδιαγραφής μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο ενός επόμενου άρθρου.