Ξύλινα παράθυρα

Τα υαλοστάσια κατασκευάζονται ώστε να εξασφαλίζουν όλες τις απαιτήσεις των σύγχρονων κτιρίων, τόσο αναφορικά με τις συνθήκες άνεσης όσο και αισθητικής. Παράλληλα καλύπτουν την Ευρωπαϊκή νομοθεσία αλλά και τις ενεργειακές απαιτήσεις όπως αυτές προκύπτουν από τον Κ.ΕΝ.Α.Κ.

Τα προφίλ που χρησιμοποιούνται για τα υαλοστάσια είναι από τρικολητή ξυλεία και έχουν διατομή 68Χ80mm.

Η σύνδεση μεταξύ των κάθετων στοιχείων γίνεται με την μέθοδο των μόρσων (διείσδυση της μάζας του ενός μέσα στο άλλο με την παρέμβαση κόλλας). Η μέθοδος παρέχει απόλυτη ακρίβεια στην γωνία και μεγάλη αντοχή στο χρόνο.

Προφίλ

Τα προφίλ που χρησιμοποιούνται υποδέχονται 2 περιμετρικά λάστιχα (ένα στο φύλλο και ένα στην κάσα), τοποθετημένα εξωτερικά, ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη απόδοση υδατοστεγανότητας, στις ακραίες κλιματολογικές συνθήκες (συνδυασμός ανέμου και βροχής).

Στο προφίλ της κάσας του κουφώματος και συγκεκριμένα στο κατώφλι, προσαρμόζεται νεροσταλάκτης αλουμινίου, ο οποίος αποχετεύει το νερό από βροχόπτωση και ενισχύει την αντοχή του κουφώματος στην διάβρωση στο σημείο αυτό. Προαιρετικά, στις μπαλκονόπορτες το ξύλινο κατωκάσι μπορεί να αντικατασταθεί από κατωκάσι αλουμινίου με χαμηλό προφίλ, ώστε να επιτρέπεται η πρόσβαση σε καρότσια και αμαξίδια Α.Μ.Ε.Α.

Μηχανισμοί υαλοστασίων

Οι μηχανισμοί που εξοπλίζουν τα ξύλινα υαλοστάσια είναι περιμετρικοί ROTO NT. Oι μηχανισμοί σφραγίζουν το κούφωμα περιμετρικά. Η κίνηση μεταφέρεται με λαβή HOPPE εξοπλισμένη με αντικλεπτική καστάνια.
Προσφέρουν στάνταρ ανάκλιση 1ου φύλλου. Το 2ο φύλλο ανοίγει με μοχλό άμεσης απεμπλοκής πάνω κάτω.
Οι μηχανισμοί κατασκευάζονται σε χρώματα νίκελ, ενώ έχουν εξαιρετική αντοχή στην διάβρωση.

Yαλώσεις

Βάσει ενεργειακών απαιτήσεων, έχει καθιερωθεί η υάλωση τύπου Clima Guard Premium. H standard διάταξη της διπλής υάλωσης είναι:

  • Εσωτερική υάλωση 4mm.
  • Διάκενο 16mm αέριο argon.
  • Εξωτερική υάλωση 4mm (μαλακής επίστρωσης).

Ακόμη, μπορούν να ικανοποιηθούν οι οποιεσδήποτε απαιτήσεις για ειδικές υαλώσεις, όπως triplex laminated, αλεξίσφαιρα κ.α. Στο ενδιάμεσο κενό τοποθετείται ειδική διάτρητη βέργα από αλουμίνιο (καναλίνα) τετράγωνης σωληνωτής διατομής, πληρούμενη με ειδικά πυριτικά άλατα. Η εσωτερική καναλίνα αλουμινίου η οποία ενώνει τα δύο κρύσταλλα είναι στάνταρ ασημί, λευκή ή bronze.

H κόλληση των υαλοπινάκων επί της καναλίνας γίνεται με ειδική κόλλα καουτσούκ βουτυλικής βάσης που τοποθετείται επί της διατομής του αλουμινίου. Ακολουθεί η τοποθέτηση των υαλοπινάκων που πρεσσάρονται μηχανικά επί της καναλίνας. H στεγανοποίηση του διακένου μεταξύ των υαλοπινάκων γίνεται με διπλό σφράγισμα (dual sealing system) με χρήση μαστίχης. Δείτε τις απεριόριστες Δυνατότητες Κατασκευής:

Τα υαλοστάσια προσφέρονται σε πολλόύς τύπους ως προς τον τρόπο ανοίγματος όπως:

  • ανοιγόμενα/ανακλινόμενα,
  • ανασυρόμενα εντός τοίχου ή επάλληλα,με μηχανισμούς AGB,
  • παράλληλα συρόμενα, αναδιπλούμενα,
  • περιστρεφόμενα, βρετανικου τύπου ‘’λεμητόμος’’,
  • κυκλικά, καμάρες, τοξοτά,
    καθώς και συνθέσεις των παραπάνω με σταθερά (μη ανοιγόμενα) τμήματα.

Αρμοκάλυπτρα, περβάζια & προφίλ: Τα κουφώματα συνοδεύονται με ξύλινα αρμοκάλυπτρα ανάλογα με τον τρόπο τοποθέτησης τους στο κτίριο. Η τυποποιημένη διατομή των εσωτερικών αρμοκαλύπτρων είναι 10Χ50mm ή 10Χ70mm κατόπιν ειδικής παραγγελίας.

Τα εξωτερικά αρμοκάλυπτρα και τα διάφορα παραδοσιακά προφιλ, χρησιμοποιούνται μόνο σε ειδικές περιπτώσεις και σχεδιάζονται βάσει των παραδοσιακών απαιτήσεων του κτιρίου.

Πάνελ (ταμπλάδες): Τα υαλοστάσια έχουν τη δυνατότητα εκτός από τη διπλή υάλωση να φέρουν τμήματα από ξύλινες επιφάνειες (ταμπλάδες). Οι ξύλινες επιφάνειες αποτελούνται από δύο επιφάνειες κόντρα πλακέ οκουμέ πάχους 12mm με διάκενο styrofoam πάχους 28mm. Οι επιφάνειες σφραγίζονται περιμετρικά με ξύλο μεράντι πάχους 40mm. Με την διάταξη αυτή εξασφαλίζεται η θερμομόνωση, η αισθητική, αλλά και η αδράνεια της επιφάνειας, ώστε να αποφευχθούν οι στρεβλώσεις.

Διακοσμητικά καϊτια: Τα υαλοστάσια μπορούν να καλύψουν όλες τις παραδοσιακές απαιτήσεις, χωρίζοντας την υάλωση σε τμήματα, με τραβέρσες από μεράντι διατομής 68Χ55mm. Τα πλαίσια των τζαμιών (καρέ) που δημιουργούνται, ακολουθούν τους κανόνες εφαρμογής της διπλής υάλωσης, όπως και στο συμβατικό κούφωμα. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται το αισθητικό αποτέλεσμα αλλά και η μόνωση.

Kινητοί ορθοστάτες (μπινί): Εκτός από το συμβατικό ασύμμετρο μπινί στα δίφυλλα υαλοστάσια, υπάρχει δυνατότητα να κατασκευαστεί και μπινί συμμετρικό.

Ξύλινη κάλυψη νεροσταλάκτη: Ο νεροσταλάκτης αλουνινίου μπορεί να καλυφθεί με ξύλινο εξάρτημα για την αισθητική αποκατάσταση σε παραδοσικού τύπου κουφώματα.

Ξύλινη κάλυψη οδηγού σίτας -ρολό: Τα ξύλινα υαλοστάσια είναι συμβατά με τους περισότερους τύπους αντικονωπικών συστημάτων και ρολών. Τα συστήματα αυτά είναι κυρίως κατασκευασμένα από αλουμινένια τμήματα. Καλύπτοντας τα τμήματα αυτά με ξύλο, το ξύλινο υαλοστάσιο διατηρεί τα αισθητικά χαρακτηριστικά του.